ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa
+48 452 421 497

Dr hab. Marcin Komosa

Dr hab. Marcin Komosa, prof. PBŚ to naukowiec i wykładowca Politechniki Bydgoskiej im. Śniadeckich na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt oraz przewodniczący Rady Programowej Zoofizjoterapii tej
uczelni. Specjalista w dziedzinie anatomii zwierząt. Prowadzi badania w zakresie
biometrii i anatomii funkcjonalnej koni oraz schorzeń struktur aparatu ruchowego. Prowadzi także
szkolenia dla jeźdźców i trenerów, łączące wiedzę anatomiczną ze sportem jeździeckim. Ideą tej
działalności jest pomoc parom jeździec-koń na różnym stopniu zaawansowania, zwłaszcza
dopasowanie treningu zgodnie z zasadami i indywidualnymi możliwościami biomechanicznymi
danego wierzchowca.
Efektem tych zainteresowań jest wiele artykułów, opublikowanych w prestiżowych polskich i
zagranicznych czasopismach naukowych o profilu hodowlanym, biologicznym oraz weterynaryjnym.
Jest autorem książki „Anatomia funkcjonalna konia sportowego – spotkanie nauki z praktyką”. Już od
najmłodszych lat pracował jako ujeżdżacz, szkoląc młode konie, a podczas kariery sportowej
startował w konkurencji skoków przez przeszkody oraz WKKW.