ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa
+48 452 421 497

Zoofizjoterapia koni

Zoofizjoterpaueta to inaczej fizjoterapeuta wterynaryjny lub rehabilitant medyczny zwierząt.

Jego celem jest dbanie o dobry stan zdrowia swoich zwierzęcych pacjentów. Do leczenia wykorzystuje wiedzę z zakresu fizjoterapii ludzi, która dopasowana jest pod wymagania i możliwości fizyczne zwierząt. W skład metod jego pracy wchodzą techniki manualne (masaż, manipulacje stawowe i powięziowe, stretching), taping (plastrami tapingowymi, nanoplastrami), fizykoterapia (z wykorzystaniem lasera, pola magnetycznego czy ultradźwięków). Za pomocą tych praktyk zoofizjoterapeuta przywraca swoim pacjentom sprawność fizyczną po urazach, eliminuje ból oraz nadmierne napięcia mięśniowe i wspomaga funkcjonowanie chorego lub kontuzjowanego organizmu, poprawiając komfort życia zwierzętom.


Program

Program nauczania opiera się o kompleksowe przygotowanie w zakresie zoofizjoterapii zwierząt. To 16 zjazdów, których łączny czas trwania to prawie 300 godzin. Zajęcia odbywają się stacjonarne w weekendy, a podczas nich nauczamy o:

 • BHP i ergonomii pracy zoofizjoterapeuty,
 • anatomii i fizjologii zwierząt,
 • anatomia topograficznej, funkcjonalnej i biomechanikce,
 • masażu,
 • kinezyterapii, stretchingu, akupresurze,
 • anatomii palpacyjnej,
 • stomatologii funkcjonalnej i dopasowaniu wędzidła,
 • dopasowaniu siodła,
 • fizykoterapii,
 • biomechaniki,
 • ortopedii,
 • tapingu w praktyce,
 • chorobach typowych dla zwierząt sportowych, algorytmach ich leczenia i rehabilitacji.

Nasi wykładowcy pokażą wszystko, czego potrzebuje zoofizjoterapeuta, by móc świadomie, profesjonalnie i w sposób holistyczny podchodzić do przyszłych pacjentów.


Efekty kształcenia

Po zakończeniu wybranego kierunku kształcenia uczeń będzie posiadał kompleksową wiedzę z zakresu terapii zwierząt oraz przepisów BHP i ergonomii pracy obowiązujących w miejscach wykonywania terapii.

Będzie znał anatomię konia oraz potrafił ocenić wzorzec ruchu konia. Będzie w stanie pomóc właścicielom zwierząt w odpowiednim doborze sprzętu w jakim pracują oraz rozpozna jednostki chorobowe związane z wykonywaną przez nie pracą. Będzie posiadać wiedzę niezbędną do współpracy z innymi specjalistami leczącymi zwierzęta oraz w podstawowym stopniu interpretować zdjęcia RTG i USG. Będzie potrafił zastosować masaż relaksacyjny, klasyczny, powięziowy, przedwysiłkowy i powysiłkowy, masaż bańką chińską oraz drenaż limfatyczny. Będzie znał zastosowanie przyrządów medycznych i poprawnie wykonywał zabiegi magnetoterapii, diatermii, elektroterapii, laseroterapii, sonoterapii, fali uderzeniowej. Będzie potrafił zastosować taping w praktyce oraz dopasować aplikację do indywidualnych potrzeb pacjenta.


Zaliczenie

Zaliczenie kierunku kształcenia odbywa się w kilku etapach. Uczeń musi wykazać się frekwencją na zajęciach na poziomie min. 75% oraz zdać dodatkowe zaliczenia w trakcie rocznego kształcenia.

Pod koniec roku odbywa się egzaminem sprawdzający zdobytą wiedzę, który dzieli się na część pisemną oraz praktyczną. Jego zaliczenie jest niezbędne do otrzymania kwalifikacji zoofizjoterapeuty.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych..